Abecední přehled E-L

 Jiráskových prací (románů, povídek a statí), jejich prvních otisků časopiseckých a knižních

Kliknutím na některé názvy děl se zobrazí uvedené dílo v elektronické podobě.

≈E≈

EJHLE ČLOVĚK!

(Báseň, Lumír 1876)

EMIGRANT

(Premiéra v Národním divadle 30.1.1898; samostatně 1898; Spisy I, sv.25; Spisy II, sv.43)

≈F≈

F.L.VĚK, DÍL 1

(Osvěta 1888; Spisy I, sv.2; Spisy II, sv.29; samostatné ilustrované vydání 1911)

F.L.VĚK, DÍL 2

(Osvěta 1892; Spisy I, sv.20; Spisy II, sv.30; samostatné ilustrované vydání 1913)

F.L.VĚK, DÍL 3

(Květy 1897; Spisy I, sv.26; Spisy II, sv.31; samostatné ilustrované vydání 1914)

F.L.VĚK, DÍL 4

(Květy 1900; Spisy I, sv.29; Spisy II, sv.32; samostatné ilustrované vydání 1915)

F.L.VĚK, DÍL 5

(Zlatá Praha 1905-6; Spisy I, sv.34; Spisy II, sv.33; samostatné ilustrované vydání 1921)

F.L.HEK

(Zlatá Praha 1909; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

FELICE TANKREDO

(Světozor 1876; Z bouřlivých dob, díl 1, 1879, 1889; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

FILOSOFSKÁ HISTORIE

(Světozor 1877; Dvě povídky 1882; Spisy I, sv.1; Spisy II, sv.3; samostatně 1897; první ilustrované vydání 1905)

FORMANÉ

(Český lid 1893; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

FR.WENIG

(Vzpomínky, Lidové noviny 1922, číslo 129)

FRANTIŠEK VAVÁK

(Světozor 1892, číslo 46; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

≈G≈

GARDISTA

(Zlatá Praha 1889-90; Spisy I, sv.12; Spisy II, sv.23)

GERO

(Premiéra v Národním divadle 17.11.1904; samostatně 1904; Spisy I, sv.36; Spisy II, sv.44)

≈H≈

HEJTMANSKÁ SLÁVA

(Květy 1883; Povídky, díl 1, 1885; Spisy I, sv.11; Spisy II, sv.2)

HERECKÝ SOUBOJ V BOUDĚ

(Zvon 1900-1; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

HERMINA

(Obrazy života 1872)

HORY ORLICKÉ. STĚNY

(Viz „Z Orlických hor. V Kunvaldě“)

HOST

(Posel z Prahy 1878, Kalendář zábavy a poučení; Z bouřlivých dob, díl 2, 1882, 1889; Spisy I, sv.12; Spisy II, sv.23)

HOŠICE

(Velký slovanský kalendář na rok 1880; Spisy III, sv.49)

HUSAŘI

(Světozor 1894-5; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

HUSITSKÝ KRÁL, DÍL 1

(Národní politika 1916, číslo 267-288, pak zastaveno censurou; znovu 1.10.1919-20.7.1920; Spisy I, sv.43; Spisy II, sv.41)

HUSITSKÝ KRÁL, DÍL 2

(Spisy I, sv.45; Spisy II, sv.42)

≈CH≈

CHARAKTER, SAGEN, TRACHTEN, ORTSANLAGEN UND WOHNUNGEN DER SLAVEN

(Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Böhmen, Abteilung 1, 1894; Ve Spisech rozvedeno do tří statí: O českém kroji, O českých bájích, báchorkách a pověstech, O povaze českého lidu; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

≈I≈

IGNÁTU HERRMANNOVI K SEDMDESÁTCE

(Švanda dudák 1924)

IN MEMORIAM

(Sborník Žižkův 1424-1924)

ISOLA BELLA

(1890)

≈J≈

JAN HUS

(Premiéra v Národním divadle 31.10.1911; samostatně 1911; Spisy I, sv.41; Spisy II, sv.44)

JAN JISKRA Z BRANDÝSA

(Lidová čítanka moravská 1906; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

JAN ROHÁČ

(Premiéra v Berouně 16.6.1914; premiéra v Národním divadle 25.10.1918; samostatně 1914; Spisy I, sv.41; Spisy II, sv.44)

JAN ŽIŽKA

(Premiéra v Národním divadle 4.7.1903; samostatně 1903; Spisy I, sv.36; Spisy II, sv.44)

JAROSLAVU VRCHLICKÉMU KE DNI 16.2.1893

(Zlatá Praha 1893)

JE LIDSTVA POKROK BOJ JEN NEUSTÁLÝ

(Báseň, 1882, Světozor, 1921, výbor Obnovit paměť minulých dnů, 1954)

JIRÁSKOVO POSELSTVÍ NAŠIM HOCHŮM NA SIBIŘI

(Viz „Pozdrav čs.sibiřskému vojsku“)

JIŘÍ Z PODĚBRAD

(Viz „Deset článků“)

JISKRY V POPELE

(Tři části: Zlatý růženec, Cop, Zahrádka, Zlatá Praha 1897; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

JOHANKA
(Lumír 1883; samostatně 1886, 1889; Spisy I, sv.11; Spisy II, sv.2)

JOSEFU VÁCLAVU SLÁDKOVI K 50.NAROZENINÁM

(Zlatá Praha 1895)

≈K≈

KADIDLÁK

(Z pamětí starého švaliséra, Pečírkův národní kalendář na rok 1881; Spisy III, sv.52)

KAMENICKÝ

(Lumír 1890; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

KE DNI 28.ŘÍJNA 1919

(Národní shromáždění čs.v 1.roce republiky. Ročenka Národního shromáždění, 1919; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

KE DNI 8.11.1920

(Lidové noviny 7.11.1920; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

KLÁŠTORISKO

(Prémie Umělecké besedy na rok 1908; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

KOLÉBKA

(Premiéra v Národním divadle 11.12.1891; samostatně 1892; Spisy I, sv.25; Spisy II, sv.43)

KONEC A POČÁTEK

(Světozor 1879; samostatně 1882, 1883, 1889, 1939; Spisy III, sv.48)

KOZÁK A TUREK

(Malý čtenář 1897; Ze zašlých dob 1902; Spisy II, sv.46)

KRAJANKA

(Světozor, 1882; Povídky, díl 1, 1885; Spisy I, sv.12; Spisy II, sv.23)

KRÁL JIŘÍ PODĚBRADSKÝ PŘED VÍDNÍ

(Útěcha, Vídeň 1923; Bitva u Kresčaku a jiné povídky 1925; Spisy II, sv.46)

KTERAK BYL KAREL HAVLÍČEK ROKU 1848 V PRAZE ZATČEN

(Národní listy 1919, číslo 253)

≈L≈

LEGENDA

(Hlas národa – Nedělní listy 1890, číslo 32; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

LIDOPISNÉ ČRTY

(Šímová. Z čarodějné knihy. Lidové zkazky z okolí Poličského. Proti zlodějům. Příspěvky k dějinám českých blouznivců náboženských. Viz jednotlivě; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

LIDOVÉ STAVBY

(Viz „Národopisná výstava českoslovanská“)

LIDOVÉ ZKAZKY Z OKOLÍ POLIČSKÉHO

(O divoženkách – O větřici, Český lid 1892; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

LITERÁRNÍ VÝLET PŘED 80 LETY

(Kalendář Národních listů na rok 1909; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

LUCERNA

(Premiéra v Národním divadle 17.11.1905; samostatně 1905; Spisy I, sv.36; Spisy II, sv.45)