Abecední přehled A-D

 

Jiráskových prací (románů, povídek a statí), jejich prvních otisků časopiseckých a knižních

Kliknutím na některé názvy děl se zobrazí uvedené dílo v elektronické podobě.

≈A≈

ADAMITSKÁ LISTINA

(Viz Příspěvky k dějinám českých blouznivců náboženských)

ANČÁR

(Světozor 1873, číslo 24; Povídky z hor 1878, 1886; Spisy III, sv.50)

ANDĚLÉ BOŽÍ

(Lumír 1878; Spisy III, sv.52)

ANDĚLÍČEK. ŠTĚDROVEČERNÍ PŘÍBĚH

(Pokrok 25.12.1878, číslo 312, podepsán J.)

≈B≈

BALLADA Z ROKOKA

(Zlatá Praha 1900, číslo 10; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27; samostatně 1926)

BÁSNĚ

(Soubor ve vydání Miloslava Hýska 1930)

BATARAŠKA

(Květy 1881-82; Povídky z hor 1886; Spisy III, sv.50)

BAZIL

(Obrazy života 1872-3, číslo 17; Spisy III, sv.50)

BERAN

(Lumír 1886; zařazeno do cyklu „Černá hodinka“: Povídka a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv. 13; Spisy II, sv. 24)

BITVA U KRESČAKU

(Malý čtenář 1903; Z dávna i nedávna 1913; Spisy II, sv.46; samostatně 1925)

BITVA U LUČENCE

(Viz Bratrstvo, Díl 1)

BLAŽEJ CHOTĚŘINSKÝ

(Za praporem sokolským 1887; Spisy I, sv. 11; Spisy II, sv.2)

BOŽENY NĚMCOVÉ BABIČKA

(Referát o Kobrově vydání z r.1891 – Časopis musea král.českého 1891, podepsán Josef Horák)

BRATRSTVO, DÍL 1, BITVA U LUČENCE

(Zlatá Praha 1898-9; Spisy I, sv.28; Spisy II,  sv.37; 1.ilustrované vydání 1929)

BRATRSTVO, DÍL 2, MÁRIA

(Zlatá Praha 1903-4; Spisy I, sv.32; Spisy II, sv.38; 1.ilustrované vydání 1930)

BRATRSTVO, DÍL 3, ŽEBRÁCI

(Zlatá Praha 1907-8; Spisy I, sv.35; Spisy II, sv.39; 1.ilustrované vydání 1931)

BUĎ SE MNOU VŽDY!

(Hradečan 1872)

≈C≈

CESTOU

(Český jih 1872, číslo 3; Spisy III, sv. 49)

CESTOU

(Zvon 1918-19, číslo 1-4; 1919-20, číslo 1-3; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

COP

(Zlatá Praha 1897, v cyklu „Jiskry v popelu“ část 2; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

≈Č≈

ČECHY HRDINSKÉ

(Výbor z díla, Díl 1 a 2, samostatně 1950)

ČERNÁ HODINKA

(Cyklus zahrnuje kapitoly „Beran“, „O skotačce“, „Ve zlé moci“, „Ženy“ otištěné původně v Národních listech 1882, číslo 223-4, v Lumíru 1886, v Kalendáři ÚMS 1885 a v Ruchu 1885 a 1886; Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv. 13; Spisy II, sv.24; samostatně 1924)

ČERNÁ LEGIE V ČECHÁCH

(Národní listy 1910, číslo 350; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

ČESKÉ CHALUPY A STARÁ STAVENÍ MĚSTSKÁ

(Květy 1887; Spisy I, sv.22 s názvem „O českých osadách a dřevěných stavbách“; Spisy II, sv.26)

ČESKÉ PABĚRKY O MODÁCH

(Národní listy 27.12.1882, číslo 342, 9.a 10.3.1883, číslo 58-59, podepsán –en.)

≈D≈

DESET ČLÁNKŮ V JURSOVÝCH ČÍTANKÁCH

(O říši Sámově. Říše Velkomoravská. Říše česká v X.století. Říše českopolská za Boleslava Chrabrého a Břetislava I. Říše česká za Přemysla II. Říše českopolská za Václava II. Říše Karla IV. O válkách husitských. Jiří z Poděbrad. Říše českouherská za Jagellonců – Čítanka pro školy obecné, díl II – IV, Praha 1904 až 1915)

DĚJINY DVOU SLOV

(Viz Z dějin dvou slov)

DIVADELNÍ HRY I-III

(Spisy I, sv.25, 36, 41; Spisy II, sv.43, 44, 45)

DIVOUS

(Posel z Prahy. Kalendář zábavy a poučení 1877; Povídky z hor 1878, 1886; Spisy I, sv.13; Spisy III, sv.50)

DIVÝ ROD

(Lumír 1881; Povídky z hor 1886; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

DLE ABECEDY

(Hlas národa, Nedělní listy 1889, číslo 89; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

DNE 21.12.1918 NA NÁDRAŽÍ WILSONOVĚ

(Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

DNE 16.5.1918 V PANTHEONU NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE

(Spisy  I, sv.44; Spisy II, sv.40)

DNE 13.4.1918 V OBECNÍM DOMĚ PRAŽSKÉM

(Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

DO NĚMEC

(Lumír 1889; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5; samostatně 1951)

DO TŘÍ HLASŮ

(Viz Mezi proudy, díl 3)

DOMŮ

(Lumír 1894; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

DOPIS JANU OTTOVI

(Seznam knih, časopisů, hudebnin a děl uměleckých, kteréž vl.nákladem vydal Jan Otto v Praze 1871-1911)

DROBNÉ POVÍDKY A OBRÁZKY

(Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

DRUHÝ KVĚT

(Zlatá Praha 1891; Spisy I, sv.15; Spisy II, sv.14)

DUBNO

(Za Bratrstvem, Zlatá Praha 1911; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

DVA DOPLŇKY

(Sborník „Božena Němcová 1820-1862“, 1912; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.26)

DVA KRASIKOVŠTÍ

(Kalendář Besed lidu na rok 1895; Ze zašlých dob 1902; Spisy II, sv. 46)

DVA OBHÁJCI HUSOVI V 18.STOLETÍ

(Zlatá Praha 103, číslo 36; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

DVA STARÉ ZVYKY

(Národní listy 1882, číslo 252, podepsán –ik; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

DVĚ MATKY

(Pečírkův národní kalendář 1890; Spisy III, sv.50)

DVĚ PROSLOVENÍ

(Řeč na památku J.Hlávky. Řeč 20.8.1911 v Hronově – Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

DVĚ VZPOMÍNKY

(Chudobky, almanach Spolku paní a dívek v Poličce 1895)

DVOJÍ DVŮR

(Viz Mezi proudy, díl 1)

DVORSKÝ

(Světozor 1872; Povídky z hor 1878; Spisy III, sv.50)