Abecední přehled M-N

 Jiráskových prací (románů, povídek a statí), jejich prvních otisků časopiseckých a knižních

Kliknutím na některé názvy děl se zobrazí uvedené dílo v elektronické podobě.

≈M≈

M.D.RETTIGOVÁ

(Premiéra v Národním divadle 25.3.1901; samostatně 1901; Spisy I, sv.36; Spisy II, sv.45)

MAJDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ

(Kalendář Ústřední matice školské 1886)

MALOMĚSTSKÉ HISTORIE

(U rytířů. Na staré poště. Filosofská historie – viz jednotlivě; Spisy I, sv.1; Spisy II, sv.3)

MALÝ PROROK ČESKOBRODSKÝ

(Zvon 1900-1; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

MÁRIA viz BRATRSTVO, DÍL II

MARKYTÁNKA

(Lumír 1877; Z bouřlivých dob, díl 1, 1879, 1889; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

MARYLA

(Osvěta 1885; samostatně 1887; Spisy I, sv.11; Spisy II, sv.2; v knize "Já mám nejkrásnější milou", 2011)

MATKA

(Velký slovanský kalendář 1881)

MATOUŠ TRENČANSKÝ

(Slovenská čítanka 1912, 1925)

MEČ PRÁVA SVATÝ DO PĚSTÍ

(Výbor z básní, 1951)

MEZI PROUDY, DÍL I, DVOJÍ DVŮR

(Světozor 1887; Spisy I, sv.6; Spisy II, sv.10)

MEZI PROUDY, DÍL II, SYN OHNIVCŮV

(Světozor 1888; Spisy I, sv.7; Spisy II, sv.10)

MEZI PROUDY, DÍL III, DO TŘÍ HLASŮ

(Světozor 1890; Spisy I, sv.8; Spisy II, sv.11)

MIFY

(Malý čtenář 1912; Z dávna i nedávna 1913; Bitva u Kresčaku a jiné povídky 1925; Spisy II, sv.46)

MIKOLÁŠI ALŠOVI K PADESÁTINÁM

(Zlatá Praha 1903)

MIKULÁŠ

(Pokrok 1875, číslo 299 a 300, podepsán J.)

MINET

(Kalendář Zlaté Prahy 1895; Spisy III, sv.49)

MLÁDEŽI

(Souhrn povídek samostatně až ve Spisech II, sv.46)

MORAVSKÁ SVATBA

(Referát v Časopise Musea král.českého 1892)

MOZART V PRAZE

(Hudební scéna, premiéra v Národním divadle 11.4.1916; samostatně Topičův sborník 1915-16)

MUDRCOVÉ

(Národ sobě 1880; Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

MURÁŇ

(Časopis turistů 1897; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

≈N≈

NA DOBŘANSKÉ FAŘE

(Osvěta 1897; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

NA DVOŘE VÉVODSKÉM

(Světozor 1877; samostatně 1881, 1888; Spisy I, sv.17; Spisy II,sv.16; 1.ilustrované vydání 1934)

NA FORMANCE

(Vánoční album 1883; Povídky z hor 1886; Spisy I, sv.13; Spisy 2, sv.24)

NA HALTRAVĚ

(Pokrok 1876, číslo 281, podepsán J.)

NA HRANICÍCH

(Lumír 1881, podepsán Jan Pamětný; Povídky z hor 1886; Spisy III, sv.50)

NA CHLUMKU

(Našim dětem 1889; Ze zašlých dob 1902; Spisy III, sv.46; samostatně 1950, 1951)

NA JAŘE

(Ruch. Almanach omladiny českoslovanské 1873)

NA KRVAVÉM KAMENI

(Osvěta 1877; Z bouřlivých dob, díl 1, 1879, 1889; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

NA OSTROVĚ

(Samostatně 1888, 1948; Spisy I, sv.15; Spisy II, sv.14)

NA PAMÁTKU JANU OTTOVI

(U Ottů 1926)

NA PAMĚŤ EDUARDA VOJANA

(Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

NA PŘÍPŘEŽI

(Souzvuk, almanach Ženské bibliotéky 1874; Povídky z hor 1886; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

NA RYZEMBERCE

(Báseň,  Lumír, 1876)

NA SAMOTĚ

(Obrazy života 1872-3; Spisy III, sv.49)

NA SAMOTĚ

(Malý čtenář 1895; Ze zašlých dob 1902; Spisy II, sv.46)

NA STARÉ POŠTĚ

(Květy 1881; Povídky a novely, díl I, 1885; Spisy I, sv.1; Spisy II, sv.3)

NA SVATBĚ

(Z cyklu „Z barokové Prahy“, Topičův sborník 1914-5; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

NA ŠÁRYŠSKU

(Kalendář Národních listů na rok 1908; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

NÁPIS

(Národní listy 1882, číslo 272, podpsán –ík; Povídky a novely, díl 2, 1887)

NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA ČESKOSLOVANSKÁ: LIDOVÉ STAVBY

(Osvěta 1895)

NAŠE LEGIE

(Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

NĚKOLIK SLOV O PSOHLAVCÍCH

(Kniha 1896, číslo 4)

NĚKOLIK VZPOMÍNEK

(Národní listy 9.12.1882, číslo 328, podepsán –en)

NEVOLNICE

(Zlatá Praha 1884; samostatně 1888, 1936; Spisy III, sv.51)

NEZNÁMÉMU BOHU

(Báseň – Almanach Na oslavu 25letého trvání Akademicko-čtenářského spolku pražského 1849-1874)

NORBERTE, VÍŠ?

(Obrazy života 1874)

NOVINA

(Viz „U nás“, díl 2)