Abecední přehled O-P

 Jiráskových prací (románů, povídek a statí), jejich prvních otisků časopiseckých a knižních

Kliknutím na některé názvy děl se zobrazí uvedené dílo v elektronické podobě.

≈O≈

O BABIČCE BOŽENY NĚMCOVÉ

(Jako předmluva k vydání Babičky v Ottově Světové knihovně 1901; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

O ČESKÉM KROJI

(Přepracovaná původní studie ze sborníku Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Böhmen, 1.Abteilung, 1894; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

O ČESKÝCH BÁJÍCH, BÁCHORKÁCH A POVĚSTECH

(Tamže 1894; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

O ČESKÝCH OSADÁCH A DŘEVĚNÝCH STAVBÁCH

(Květy 1887 s názvem „České chalupy a stará stavení městská“; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

O ČESKÝCH POVĚSTECH HISTORICKÝCH

(Čítanka pro české školy měšťanské, díl 3, 1912, 1914, 1917)

O DIVOŽENKÁCH

(Viz „Lidové zkazky z okolí poličského“)

O HOSPODÁŘÍCH A OBYVATELÍCH

(Z cyklu „Z barokové Prahy“, Topičův sborník 1914-5; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

O LOVU

(Lumír 1880; Z bouřlivých dob, díl 2, 1882, 1889; Spisy I, sv.12; Spisy II, sv.23)

O MARTINKA

(Zvon 1906-7 s názvem „Starosvětský obrázek“; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

O NÁBOŽENSTVÍ A TOUZE PO VZDĚLÁNÍ ČESKÉHO LIDU

(Trojdílná čítanka pro české školy obecné, díl 3, 1922, 1925, 1927)

O PANU JENÍKOVI

(Z dávna i nedávna 1913; Bitva u Kresčaku a jiné povídky  1925; samostatně 1930; Spisy II, sv.46)

O POVAZE ČESKÉHO LIDU

(Přepracovaná původní studie ze sborníku Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Böhmen, 1.Abteilung, 1894; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

O ŘÍŠI SÁMOVĚ

(Viz „Deset článků“)

O SKOTAČCE

(Kalendář Ústřední matice školské na rok 1885; zařazeno do cyklu „Černá hodinka“: Povídka a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

O STARÉ BĚLOHORSKÉ ELEGII

(Lidové noviny 7.11.1920; s názvem „Ke dni 8.11.1920“ zařazeno do Spisů I, sv.44; Spisy II, sv.40)

O STAROČESKÉ DOMÁCNOSTI

(Lumír 1877)

O VÁLKÁCH HUSITSKÝCH

(Viz „Deset článků“)

O VĚTŘICI

(Viz „Lidové zkazky z okolí poličského“)

OBĚŤ A POKÁNÍ

(Světozor 1875; Z bouřlivých dob, díl 1, 1879, 1889 s názvem „Ztracenci“; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

OBĚTOVANÝ

(Osvěta 1880; samostatně 1883; Spisy I, sv.3; Spisy II, sv.21)

OBRÁZEK

(Sirotám příbramským 1892; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

OBRÁZEK

(Topičův sborník 1916-7; jako 3.kapitola cyklu „Osamělé soumraky“ zařazeno do Spisů I, sv.44; Spisy II, sv.40)

ODPOVĚĎ A DOPLNĚK KE ZPRÁVĚ V Č.4 OSVĚTY O BRATRSTVU

(Zvon 1900-1)

OSAMĚLÉ SOUMRAKY

(Prvé dvě kapitoly Národ 1917; 3.kapitola s názvem „Obrázek“ Topičův sborník 1916-7; 4.kapitola s názvem „Z osamělých soumraků“ Topičův sborník 1918-9; 5.kapitola s názvem „V samotě“ Topičův sborník 1917-8; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

OSETEK viz U nás, díl III

OSTRŮVEK MALÝ

(Báseň, 1873; výbor Obnovit paměť minulých dnů, 1954)

OTEC

(Premiéra v Národním divadle 27.11.1894; samostatně 1895; Spisy I, sv.25; Spisy II, sv.43)

≈P≈

P.EUSTACH

(Květy 1889; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

PABĚRKY O ČESKÝCH KAMNECH

(Národní listy 1885; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

PAMÁTCE ZIKMUNDA WINTRA

(Zvon 1911-2 s názvem „Zikmund Winter“; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

PAMĚTI

(viz jednotlivě Za Vojnarkou – Na paměť Eduarda Vojana – Z první cesty za Bratrstvem – Z druhé cesty za Bratrstvem; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

PAN JOHANES

(Premiéra v Městském divadle v Plzni 12.12.1909 a v Národním divadle 16.2.1910; samostatně 1909; Spisy I, sv.41; Spisy II, sv.45)

PANDUREK

(Světozor 1883; samostatně 1886; Spisy I, sv.10; Spisy II, sv.13)

PANÍ KNĚŽNA

(Ženské listy 1889 s názvem „Z dob Babičky“; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

PANÍ ROSENMÜLLEROVÁ

(3.část cyklu „Z barokové Prahy“, Topičův sborník 1913-4; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

PANU JAROSLAVU HILBERTOVI

(Národní listy 5.3.1908, ve výboru Obnovit paměť minulých dnů, 1954)

PARUKA

(1.část cyklu „Z barokové Prahy“, Topičův sborník 1913-4; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

PĚKNÝ HONORÁŘ

(Černá hodinka – Vzpomínky členů Máje 1892)

PETR KMÍNEK

(Osvěta 1890; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

PÍSEŇ O NAPOMENUTÍ

(Viz „Příspěvky k dějinám českých blouznivců náboženských“)

PÍSNIČKY

(Zvon 1915-6; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

PLŠEK

(Listy filologické 1931 – v samostatnou povídku upravený příběh z 2.dílu „U nás“)

PO LETECH

(Lumír 1873; Spisy III, sv.49)

PO VÁLEČNÝCH STOPÁCH

(Národní politika 1916, číslo 1; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

POKLAD

(Světozor 1881; samostatně 1885; Spisy I, sv.5; Spisy II, sv.22)

POSLEDNÍ KAPITOLY K NOVÉ KRONICE U NÁS

(Viz „Z mých pamětí“, díl 1)

POVÍDKA PŘÍTELOVA

(Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.18; Spisy II, sv.12)

POVÍDKA Z ARCHIVU

(Zlatá Praha 1887; Povídky a novely, díl 3, 1889; Spisy I, sv.18; Spisy II, sv.12)

POVÍDKY

(Díl 1, 1885; díl 2, 1889)

POVÍDKY A NOVELY

(Díl 1, 1885; díl 2, 1887; díl 3, 1889)

POVÍDKY Z HOR

(samostatně 1878, 1886)

POZDRAV ČS.SIBIŘSKÉMU VOJSKU

(1919; viz též Jiráskovo poselství našim hochům na Sibiři 1920; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

POZDRAV ČESKÝM VOJÍNŮM V POLI

(Streffleurovy Vojenské listy 1915; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

PRAVDOVO JUBILEUM

(Lumír 1897; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

PRO STATEK OTCŮV

(Lumír 1874; Povídky z hor 1878; Spisy III, sv.50)

PRO SVATÝ KLID

(Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

PROF.V.VYHNIS

(10.výroční zpráva vyššího gymnasia v Praze II, Žitná ulice za rok 1896-7)

PROSLOV K SLAVNOSTI TYLOVĚ

(Báseň, 1881, Světozor 1931-2)

PROTI VŠEM

(Zlatá Praha 1893; Spisy I, sv.19; Spisy II, sv.1; 1.ilustrované vydání 1939)

PROTI ZLODĚJŮM

(Český lid 1896; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

PRUTOVSKÝ

(Lumír 1874; Povídky z hor 1878, 1886; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

PŘED BITVOU

(Ruch. Almanach omladiny českoslovanské 1873)

PŘEDEHRA K DIVADELNÍ HŘE

(Zlatá Praha 1901-2; samostatně 1937; Spisy, sv.44; Spisy II, sv.40)

PŘÍSPĚVKY K DĚJINÁM ČESKÝCH BLOUZNIVCŮ NÁBOŽENSKÝCH

(Píseň O napomenutí. Adamitská listina, Český lid 1897; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

PSÁVAL JSEM I BÁSNĚ

(Vzpomínka. Půl století Národních listů 1860-1910)

PSOHLAVCI

(Květy 1884; samostatně 1886, 2014; Spisy I, sv.21; Spisy II, sv.15; 1.ilustrované vydání 1901)