Abecední přehled R-U

 Jiráskových prací (románů, povídek a statí), jejich prvních otisků časopiseckých a knižních

Kliknutím na některé názvy děl se zobrazí uvedené dílo v elektronické podobě.

≈R≈

RABBI LÖW A SMRT

(K Alešovým obrázkům – Kalendář česko-židovský 1913-4)

RÁJ SVĚTA

(Lumír 1880; samostatně 1883; Spisy I, sv.17; Spisy II, sv.16; 1.ilustrované vydání 1934)

ROZLOUČENÍ S GYMNASIEM KRÁLOVÉHRADECKÝM

(Báseň – Od Trstenické stezky 1934-5)

ROZMANITÁ PROSA I-III

(Spisy I, sv.22, 33, 39; Spisy II, sv.26, 27, 28)

ROZMARINKA

(Spisy I, sv.24;  Spisy II, sv.7)

RŮŽENEC

(Zlatá Praha 1897; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

RŮŽOVÝ PALOUČEK

(Pokrok 1876, číslo 202, podepsán J.; přepracováno pro Staré pověsti české, 1894; Spisy II, sv.47)

RYBNIKÁŘ

(Osvěta 1881; Povídky a novely, díl 1, 1885; Spisy I, sv.11; Spisy II, sv.2)

≈Ř≈

ŘEČ ZE DNE 29.10.1918 V HRONOVĚ NA OSLAVU PROHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI ČS.STÁTU

(samostatně 1918)

ŘEČ NA PAMÁTKU A POCTU JOSEFA HLÁVKY PRONESENÁ 1.5.1908

(Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

ŘEČ PROSLOVENÁ 20.8.1911 K SLAVNOSTNÍMU PRŮVODU V HRONOVĚ O 60.NAROZENINÁCH AUTOROVÝCH

(Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

ŘEČ PŘI ODHALENÍ POMNÍKU ČESKÝCH BRATŘÍ NA RŮŽOVÉM PALOUČKU U LITOMYŠLE

(Národní listy 1921, číslo 167)

ŘEČ PŘI SLAVNOSTI 25LETÉ PAMÁTKY SVĚCENÍ PRAPORU VLASTIMILA V LITOMYŠLI DNE 15.8.1888

(Od Trstenické stezky 1932-3)

ŘÍŠE ČESKÁ V X.STOLETÍ

(Viz „Deset článků“)

ŘÍŠE ČESKÁ ZA PŘEMYSLA II.

(Viz „Deset článků“)

ŘÍŠE ČESKOPOLSKÁ ZA BOLESLAVA CHRABRÉHO A BŘETISLAVA I.

(Viz „Deset článků“)

ŘÍŠE ČESKOPOLSKÁ ZA VÁCLAVA II.

(Viz „Deset článků“)

ŘÍŠE ČESKOUHERSKÁ ZA JAGELLOVCŮ

(Viz „Deset článků“)

ŘÍŠE KARLA IV.

(Viz „Deset článků“)

ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ

(Viz „Deset článků“)

≈S≈

SAMOTA

(Premiéra v Národním divadle 1.3.1908; samostatně 1908; Spisy I, sv.41; Spisy II, sv.45)

SKALÁCI

(samostatně 1875; Spisy I, sv.4; Spisy II, sv.8; 1.ilustrované vydání 1951)

SKÁLY

(Lumír 1886; samostatně 1887; Spisy I, sv.14; Spisy II, sv.4)

SKOTÁCKÉ HALEKÁNÍ NA NÁCHODSKU

(Český lid 1894; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

SLAVNÝ DEN

(samostatně 1879; 1939)

SOBOTA

(Osvěta 1887; Povídky, díl 2, 1889; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

SOUSEDÉ

(Květy 1882; samostatně 1884; Spisy I, sv.10; Spisy II, sv.13)

STARÁ VOJNA

(Venkov 1915, číslo 309; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

(samostatně 1894; Spisy II, sv.47)

STAROSVĚTSKÉ OBRÁZKY

(Talacko. O Martinka – viz jednotlivě; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

STAROSVĚTSKÉ OBRÁZKY

(Světozor 1884; samostatně 1888; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

STAROSVĚTSKÝ OBRÁZEK (DO EMPIROVÉHO RÁMEČKU)

(Zvon 1902-3; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

STAROU PRAHOU A NÁVSÍ

(Zlatá Praha 1895)

STARÝ OBYVATEL

(Studentská Litomyšl 1923)

STEZKAMI NAŠICH DĚJIN

(Výbor ze spisů, 1921, 1938)

STROMY

(Květy 1887; Povídky, díl 2, 1889; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

SVATOPLUKU ČECHOVI

(Zlatá Praha 1896)

SVATÝ MIKULÁŠ

(Květy mládeže 1895-6, díl 2; Ze zašlých dob 1902; Spisy II, sv.46)

SVĚDOMÍ

(Velký slovanský kalendář 1887; Spisy I, sv.9; Spisy II., sv.5)

≈Š≈

ŠÍMOVÁ

(Světozor 1913; Spisy I, sv.42 v cyklu „Lidové črty“; Spisy II, sv.34)

ŠTĚP MLADÝ

(Báseň, 1871; výbor Obnovit paměť minulých dnů, 1954)

≈T≈

TALACKO

(Starosvětský obrázek – Zvon 1908-9; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

TČEVSKÁ HRANICE

(Květy 1891; Spisy I, sv.12; Spisy II, sv.23)

TEMNO

(Zlatá Praha 1912-3; Zlatá Praha 1914-5; Spisy I, sv.40; Spisy II, sv.25; 1.ilustrované vydání 1923)

TEPLICE

(Pokrok 10.4.1875, číslo 99, podepsán J.)

TĚŽKÉ KROKY

(Výbor z „U nás“, 1943)

TOMÁŠ FAMFULE, ŠVALISER

(K životopisu Mikoláše Alše – Zvon 1900-1; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

TUREČKOVÉ

(Světozor 1876; Z bouřlivých dob, díl 1, 1879, 1889; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

≈U≈

U DOMÁCÍHO PRAHU

(Světozor 1878 s názvem „U rodného prahu“; Z bouřlivých dob, díl 2, 1882, 1889; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

U JEZER

(Fejeton, 1876, Pokrok, výbor Obnovit paměť minulých dnů, 1954)

U NÁS, DÍL I, ÚHOR

(Lumír 1896; Spisy I, sv.23; Spisy II, sv.17; 1.ilustrované vydání 1924)

U NÁS, DÍL II, NOVINA

(Lumír 1898; Spisy I, sv.27; Spisy II, sv.18; 1.ilustrované vydání 1925)

U NÁS, DÍL III, OSETEK

(Zvon 1901-2; Spisy I, sv.30; Spisy II, sv.19; 1.ilustrované vydání 1925)

U NÁS, DÍL IV, ZEMĚŽLUČ

(Zvon 1902-3; Spisy I, sv.31; Spisy II, sv.20; 1.ilustrované vydání 1926)

U RODNÉHO PRAHU viz „U domácího prahu“

U RYTÍŘŮ

(Květy 1880; Dvě povídky 1882; Spisy I, sv.1; Spisy II, sv.3)

UČITELSKÝ

(Světozor 1888-9; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

ÚHOR

(Viz „U nás“, díl I)

UMĚLECKÉ PAMÁTKY V LITOMYŠLI

(Památní list Sokola litomyšlského 1886; samostatně 1937)

UPOMÍNKA

(Viz „Vzpomínka na Bohdana Jelínka“)

UVÍTÁNÍ

(Báseň – samostatný tisk o 1 listu 1883)