Abecední přehled V-Ž

 Jiráskových prací (románů, povídek a statí), jejich prvních otisků časopiseckých a knižních

Kliknutím na některé názvy děl se zobrazí uvedené dílo v elektronické podobě.

≈V≈

V BOJI

(Český jih 1872, Hradečan 1872)

V CIZÍCH SLUŽBÁCH

(Osvěta 1883; samostatně 1886; Spisy I, sv.16; Spisy II, sv.6)

V KRAJINĚ BABIČKY

(Pokrok 2.12.1874, číslo 330, podepsán J.)

V KUNVALDĚ

(Původní zpracování: „Hory Orlické – Stěny“ – Ottovy Čechy, sv.5, 1888; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

V LITOMYŠLI

(Viz „Z mých pamětí“, díl 2)

V NEBI

(Cyklus „Z barokové Prahy“ – Topičův sborník 1913-4; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

V NĚMCÍCH. Z POČÁTKU MÉ LITERÁRNÍ ČINNOSTI

(Výbor z pamětí a vzpomínek našich spisovatelů 1929)

V NOUZI

(Lumír 1873; Spisy III, sv.50)

V OHNI

(Pokrok 16.5.1879, číslo 117, podepsán J.)

V OSAMĚLÉM SOUMRAKU

(Viz „Osamělé soumraky“)

V PEKLE

(Lumír 1879; Z bouřlivých dob, díl 2, 1882, 1889; Spisy I, sv.12; Spisy II, sv.23)

V POHANSKÉM CHRÁMU

(Světozor 1884-5; Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

V ROZVALINÁCH

(Báseň – Souzvuk, Almanach Ženské bibliotéky 1874)

V SAMOTĚ

(Topičův sborník 1917-8; 5.kapitola cyklu „Osamělé soumraky“; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

V SOUSEDSTVÍ

(samostatně 1874; Spisy III, sv.49)

V TEMNU

(Lumír 1882; Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

V TEMNU

(báseň, Ruch - almanach omladiny českoslovanské 1873)

VE ZLÉ MOCI

(Ruch 1885; 4.kapitola cyklu „Černá hodinka“; Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)

VESECKÝ

(Literární prémie Umělecké besedy na rok 1888; Spisy I, sv.9; Spisy II, sv.5)

VIKTORA

(samostatně 1874)

VOJNA

(Viz jednotlivě: Stará vojna. Po válečných stopách. Pozdrav čs.vojínům v poli; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

VOJNARKA

(Premiéra v Národním divadle 23.4.1890; Lumír 1890; samostatně 1891; Spisy I, sv.25; Spisy II, sv.43)

VOLTIŽÉR PECIVÁL

(Zlatá Praha 1917; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

VYROSTL JSEM Z PŮDY MILOVANÉ ZEMĚ

(Báseň – Památník na župní slet Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské v Náchodě 1.7.1928)

VZPOMÍNÁME FRANTIŠKA PALACKÉHO

(České slovo 1926, číslo 124; samostatně 1933)

VZPOMÍNKA

(Morava svým maticím 1897)

VZPOMÍNKA

(O bídě lidské 1890)

VZPOMÍNKA

(Lumír 1918, viz „Za Vojnarkou“)

VZPOMÍNKA

(Z první cesty za Bratrstvem – Topičův sborník 1920-1; Spisy I, sv.44 s názvem „Z první cesty za Bratrstvem“; Spisy II, sv.40)

VZPOMÍNKA NA BEDŘICHA SMETANU PŘI SLAVNOSTI R.1880

(Obzor litomyšlský 1905)

VZPOMÍNKA NA BOHDANA JELÍNKA

(Světozor 1886 s názvem „Upomínka“; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

≈W≈

WINTRŮV KAMPANUS

(Zlatá Praha 1910; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

≈Z≈

Z ADAMITSKÉHO ARCHIVU

(Květy 1879; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

Z BAROKOVÉ PRAHY

(Viz jednotlivé kapitoly: Paruka. O hospodářích a obyvatelích. Paní Rosenmüllerová. V nebi. Na svatbě; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

Z BAROKOVÉ PRAHY

(Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů 1916; není zahrnuto do stejnojmenného cyklu v „Písničkách“)

Z BÁSNÍ

(Výbor 1949)

Z BOUŘLIVÝCH DOB

(Historické obrázky, díl 1, 1879, 1889; díl 2, 1882, 1889)

Z ČARODĚJNÉ KNIHY

(Květy 1880; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

(Jarý věk 1888; samostatně 1890; Spisy II, sv.46)

Z DÁVNA I NEDÁVNA

(Tři povídky pro mládež 1913)

Z DĚJIN DVOU SLOV

(Národní listy 1883,číslo 6, podepsán –en; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

Z DOB "BABIČKY"

(Ženské listy 1889; Spisy I, sv.22 pod názvem „Paní kněžna“; Spisy II, sv.26)

Z DOB UTRPENÍ

(Alois Jirásek. Sborník studií a vzpomínek k 70.narozeninám 1921; Spisy III, sv.52)

Z DRUHÉ CESTY ZA BRATRSTVEM

(Slovenský denník 1921; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

Z KRAJINY "BABIČKY"

(K obrázkům. Světozor 1897)

Z LITERÁRNÍ HISTORIE

(Viz jednotlivě: F.Vl.Hek. Literární výlet před 80 lety. Dva doplňky. Řeč na památku Josefa Hlávky. Řeč 20.8.1911 o šedesátinách autorových; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

Z LITERÁRNÍ HISTORIE

(Viz jednotlivě: Pravdovo jubileum. Ze starého denníku. Z mladých let Husových; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

Z MALÝCH CEST

(Lumír 1884; samostatně s „Johankou“ 1886, 1889; Spisy I, sv.12; Spisy II, sv.23)

Z MLADÝCH LET HUSOVÝCH

(Topičův sborník 1914-5; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

Z MÝCH PAMĚTÍ, DÍL I, POSLEDNÍ KAPITOLY K NOVÉ KRONICE „U NÁS“

(Zvon 1909-10; Spisy I, sv.37; Spisy II, sv.35)

Z MÝCH PAMĚTÍ, DÍL II, V LITOMYŠLI

(Zvon 1911-12; Spisy I, sv.38; Spisy II, sv.36)

Z NEKROLOGU MDRA JANA THEOBALDA HELDA

(Zvon 1904-5; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

Z ORLICKÝCH HOR

(Původní zpracování „Hory Orlické – Stěny“ – Ottovy Čechy, sv.5, 1888; Spisy I, sv.22; Spisy II, sv.26)

Z OSAMĚLÝCH SOUMRAKŮ

(Topičův sborník 1918-9; Spisy I, sv.44 jako 4.kapitola cyklu „Osamělé soumraky“; Spisy II, sv.40)

Z OSMNÁCTÉHO STOLETÍ

(Pokrok 11.9.1874, číslo 249, podepsán J.)

Z PAMÁTNÝCH DNŮ

(Viz jednotlivě: Dne 13.4.1918 v Obecním domě pražském. Dne 16.5.1918 v Pantheonu Národního musea v Praze. Dne 21.12.1918 na nádraží Wilsonově. Naše legie. Ke dni 28.října 1919. Pozdrav čs.sibiřskému vojsku. Ke dni 8.11.1920; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

Z PAMĚTÍ ČESKÉHO DŮSTOJNÍKA 1779-1799

(Zvon 1903-4; Spisy I, sv.33; Spisy II, sv.27)

Z PAMĚTÍ KUKAČKOVÝCH

(Domácnost, příloha časopisu Háj 1883; Spisy III, sv.52)

Z PAMĚTÍ SAMOTÁŘOVÝCH

(Zvon 1906-7; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

Z PRVNÍ CESTY ZA BRATRSTVEM

(Topičův sborník 1920-1 s názvem „Vzpomínka“; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

Z PRVNÍCH PRACÍ

(Viz jednotlivě: Felice Tankredo. Turečkové. Markytánka; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.40)

Z RODINNÉ KRONIKY

(Národní listy 23.9.1882, číslo 262)

Z RŮZNÝCH DOB

(Díl 1-3; Spisy I, sv.11, 12, 13; V jiném seskupení v Spisy II, sv. 23, 24)

Z TŘETÍ STRANY

(Pokrok 22.a 30.5. a 22.6.1879, číslo 122, 129 a 149, podepsán A.J.; jen částečně převzato do stati „Z adamitského archivu“)

Z VÝLETU DO PRUS

(Pokrok 28.8.1874, číslo 235, podepsán J.)

ZA BOUŘE A KLIDU

(Viz jednotlivě: Obětovaný. Ze zlatého věku v Čechách; Spisy I, sv.3; Spisy II, sv.21)

ZA BRATRSTVEM

(Dubno. Zlatá Praha 1911; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

ZA VOJNARKOU

(Lumír 1918 s názvem „Vzpomínka“; Spisy I, sv.44; Spisy II, sv.40)

ZA VOKALISTU

(Malý čtenář 1902; Ze zašlých dob 1902; Spisy II, sv.46)

ZAHOŘANSKÝ HON

(Lumír 1888; Povídky a novely, díl 3, 1889; Spisy I, sv.18; Spisy II, sv.12; 1.ilustrované vydání 1929; v knize "Já mám nejkrásnější milou", 2011)

ZAHRÁDKA

(3.část cyklu „Jiskry v popelu“ – Zlatá Praha 1897; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

ZÁLIŠ

(Světozor 1874; Povídky z hor 1878, 1889; Spisy III, sv.50)

ZÁMECKÝ HEJTMAN

(Koleda 1878; Z bouřlivých dob, díl 2, 1882, 1889)

ZE SLOVENSKA

(Viz jednotlivě: Na Šáryšsku. Kláštorisko. Jan Jiskra z Brandýsa; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

ZE SLOVENSKA

(Almanach dámského odboru Ústřední matice školské pro Prahu 1897)

ZBOROVE, RODIŠTĚ MLADÉ SLÁVY

(Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova 1922)

ZE STARÉHO DENÍKU

(Zvon 1914-5; Spisy I, sv.42; Spisy II, sv.34)

ZE STARÉHO ŠPALÍČKU

(Národní listy 23.8.1882, číslo 232, podepsán -ík)

ZE ZAŠLÝCH DOB

(Povídky a vzpomínky 1902)

ZE ZLATÉHO VĚKU V ČECHÁCH

(samostatně 1882; Spisy I, sv.3; Spisy II, sv.21)

ZEMANKA

(Zlatá Praha 1885; samostatně 1887; Spisy I, sv.24; Spisy II, sv.7)

ZEMĚŽLUČ viz U NÁS, díl IV.

ZIKMUND WINTER

(Viz jednotlivě: Wintrův Kampanus. Památce Zikmunda Wintra; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

ZKOUŠKA

(Lumír 1895; Spisy I, sv.25; Spisy II, sv.43)

ZLATÉ SRDCE

(Český jih 1873, číslo 17; Spisy III, sv.49)

ZLATÝ RŮŽENEC

(Viz „Růženec“)

ZTRACENCI

(Světozor 1875 s názvem „Oběť a pokání“; Z bouřlivých dob, díl 1, 1879, 1889; Spisy I, sv.39; Spisy II, sv.28)

ZTRACENÝ

(Fejeton, 1876, Pokrok 1876, výbor Obnovit paměť minulých dnů, 1954)

≈Ž≈

ŽEBRÁCI viz Bratrstvo, díl III.

ŽENY

(Ruch 1886; 6.kapitola cyklu „Černá hodinka“; Povídky a novely, díl 2, 1887; Spisy I, sv.13; Spisy II, sv.24)