BRATRSTVO

BRATRSTVO

(1899-1908) 

 Trilogie

Bitva u Lučence, Mária, Žebráci

 

Napsáno:

1899-1908

První vydání:

1900, 1905, 1909

Věnováno:

1.díl „Příteli Adolfu Heydukovi“
2.díl „Památce Pavla Křížka, šlechetného vlastence slovenského“
3.díl bez věnování

Motto: 

1.dílu „A Jiskra bude zde skoro; et ille est praecursor, qui praeparae debet vias domini“ (Z listu Kašpara Šlika z Holiče p. Oldřichovi z Rosenberka r. 1446)

2.dílu bez motta

3.dílu „Čechové pod praporem – to místo drželi s takovou urputností, že, ač viděli vedle sebe hynout soudruhy, přece raději chtěli zemřít, než odtud pryč ustoupit. Opovržená za našeho věku třída lidí ani sama ze smrti strach neměla, ani svou záhubou ve vůdcích lítost nebudila“ (Aeneas Sylvius: Životopis Fridricha III. Císaře)

Průměrně stran:

1.díl cca 400, 2.díl cc 420, 3.díl cca 480

Kapitol:

1.díl 54, 2.díl 55, 3.díl 63

Charakteristika:

Historický román

Doba:

15.století, po husitských válkách

Hlavní témata:

Zrada, vášeň, láska, nenávist, boj, statečnost

Zfilmováno:

Ne

Zajímavost:

Bratrstvo je budováno tak, že lineárně rozvíjené cesty bratřických rot, jejich nepřátel, spojek a poslů protíná kompoziční princip kruhu, spojený s tajemstvím. Tomuto mýtickému principu vládne žena – démonická, vládkyně vášní i jejich zajatkyně. Mezi válčícími stranami představuje toho třetího, toho, kdo se pohybuje na rozhraní obou táborů ve snaze jejich vztah potají ovlivňovat. Osy lineární a kruhová se v jistém rytmu střídají a propojují. V závěru třetí knihy se cesty změní v bezcestí a v bludný kruh se začne měnit každý pohyb.