F.L.VĚK

F.L.VĚK

(1888-1906)

 Román o 5 dílech

 

 

 I.DÍLII.DÍL, III.DÍLIV.DÍL, V.DÍL

 

Napsáno:

1888-1906

První vydání:

1.díl 1888, 2.díl 1891-1892, 3.díl 1896-1897, 4.díl 1899-1900, 5.díl 1905-1906

Věnováno:

1.díl "Památce mé matky", 2.díl "Příteli Dr. Josefu Thomayerovi", 3.díl "Příteli Dr.Josefu Stupeckému", 4.díl "Příteli Mikoláši Alšovi", 5.díl "Příteli K.V.Raisovi"

Motto:

bez motta

Průměrně stran:

1.díl 220, 2.díl 330, 3.díl 420, 4.díl 400, 5.díl 450

Kapitol:

1.díl 26, 2.díl 29, 3.díl 25, 4.díl 27, 5.díl 32

Charakteristika:

Historický román

Doba:

18. až polovina 19.století

Hlavní témata:

Národní obrození, vlastenectví, víra, umění, rodina, odvaha

Zfilmováno:

Ano, seriál F.L.Věk (1970)

Zajímavosti:

Předlohou pro hlavní postavu byla skutečná historická postava dobrušského kupce Františka Vladislava Heka (zemřel roku 1847). Aby nebyl román chápán jako životopisný, změnil Jirásek jméno hlavní postavy na F.L.Věk. Získal tak maximální prostor pro svoji fantazii a fabulaci. Celý mohutný román psal Jirásek dlouhých 16 let – jako první český spisovatel postihnul složitou dobu vzniku národního obrození. Jeho dílo je o to významnější, že v době jeho vzniku neexistovalo historické zhodnocení této doby a téměř nikdo se jí nezabýval. Jirásek tuto dobu nevylíčil jako zázrak, jak se od něj očekávalo, ale jako dílo veliké vůle, námahy a lásky, jež sdružovaly lidi rozmanitého původu, vzdělání a víry. Mezi těmi, kdo vlastenectví aktivně prosazují a provozují, se u Jiráska objevuje mnoho katolických duchovních – nezaměřuje se tedy jednostranně, ale postihuje společnost jako celek, čímž se stal význam F.L.Věka pro pochopení národního obrození zásadním. Navíc středem svého románu učinil drobného podnikatele, a zřejmě se tak postavil proti obecně tradovanému názoru, že národní obrození vzniklo z nejnižších lidových vrstev. 

Pevnost Josefov navštívil Jirásek jako školák se svým otcem. Procházel cihlovými šancemi, po mostech přes příkopy na prostranství, kde ležely hromady dělových koulí. Potkal tu trestance, kteří za sebou vlekli železnou kouli.