JAN HUS

Hodnocení

Hodnocení dnešního čtenáře

Je velká škoda, že Jiráskovo drama Jan Hus bylo zneužito komunistickou propagandou k natočení filmu Jan Hus. Tento film hrubě zkreslil nejen celé pasáže Jiráskovy hry, ale i vyznění dramatu jako celku.

Jiráskův Jan Hus není žádným třídním bojem, v jehož čele stojí Jan Hus, který dle oficiální propagandy „nemohl vést boj s tehdejší mocí jinou než náboženskou formou“.
Ten, kdo se s Jiráskovým Janem Husem seznámí, zjistí, že Jirásek sice dokázal jako málokterý český dramatik v masových scénách zobrazit obrovský ohlas Husova učení mezi pražskými obyvateli, ale že mu šlo hlavně o boj za pravdu a nápravu tehdejší společnosti na základě učení Ježíše Krista obsaženém v Bibli. Jirásek v dramatu nezakrývá, že i mezi církevními hodnostáři a mocnými tehdejšího světa byli Husovi příznivci – v dramatu například silně akcentuje, že Hus byl zajat proti vůli papeže, který dokonce zrušil Husovu klatbu.
Jirásek se navíc nebojí konfrontovat samotného Husa s negativními účinky masové podpory jeho učení – nejen dramatickým konfliktem s bývalým přítelem Pálčem, ale také postavou prosté Pražačky, která Husovi vyčítá, co všechno rozpoutal a jak díky tomu lidé v Praze trpí – že nemohou přijímat svátosti apod. To také přiměje Husa k odchodu z Prahy. Hus se dále musí bránit nařčením, že jeho příznivci vyhrožují těm, kteří nevyznávají Husovo učení.
Jiráskovi se podařilo s velkým dramatickým účinkem zobrazit nejen monumentální postavu Mistra Jana Husa, jehož velikost není v dramatu nijak čítanková, ale přirozeně uvěřitelná díky jeho velké mravní vyspělosti a silné osobnosti, ale i složitost celé tehdejší společnosti. I záporné postavě Štěpána Pálče dává Jirásek lidský rozměr. Páleč Husa s mužnou upřímností varuje, stejně jako mu otevřeně z očí do očí přiznává, že už není jeho přítelem. A když vidí, že jde Husovi o život, začne mít o Husa upřímnou obavu.
Jiráskův Jan Hus je dle mého názoru výborné drama (nejlepší z  Jiráskových dramat o třech Janech) a zřejmě i nejlepší ze všech her o Janu Husovi. Tylův Jan Hus Jiráskovy hodnoty zdaleka nedosahuje. Tylův Hus je hra zaplněná romantickým patosem i neuvěřitelnými proslovy, zato Jiráskův Hus je drama krev a mlíko. Hra by si zasloužila, aby byla oprášena – má velké předpoklady strhnout a zaujmout i dnešního diváka. České divadlo má ostatně velmi málo takto podařených monumentálních dramat.
  • Umělecká hodnota
  • Schopnost udržet pozornost
  • Schopnost zaujmout
  • Originalita