POKLAD

Hodnocení

Hodnocení dnešního čtenáře

Poklad je skutečně dobře napsaná nenáročná historická próza, která díky svému tajemnému a dobrodružnému příběhu a výbornému Jiráskovu vypravěčskému umění dokáže čtenáře zaujmout a vtáhnout do evokované doby i zprostředkovat tehdejší atmosféru. Literární výstavba je důmyslná, postavy i přes určitou prvoplánovost životné (ostatně ona přímočarost postav zde plně zapadá do autorovy koncepce) a výsledný účinek je atraktivní i pro dnešní čtenáře. Jirásek prostřednictvím atributů dobrodružného románu řeší závažné názorové konflikty a pevně stojí na straně svobody slova a vyznání.

Poklad může zaujmout skutečně i toho, kdo se o historii nezajímá, a v tom tkví jeho síla – zprostředkovává přitažlivým podáním poselství z dávné doby a vyznávané hodnoty. Ostatně Poklad psal Jirásek proto, aby přitáhnul a zároveň ovlivnil i nepříliš náročné čtenáře – a tak je nutné dílo posuzovat. Proto se i přes absenci hlubší psychologie, výborně uplatněné v Jiráskových vrcholných dílech, čtenářskou nenáročnost i určitá romantická klišé jedná o čtenářsky atraktivní dílo.
  • Umělecká hodnota
  • Schopnost udržet pozornost
  • Schopnost zaujmout
  • Originalita