SKÁLY

SKÁLY

(1886)

 Historický obraz

 

Napsáno:

1886

První vydání:

1886

Věnováno:

Památce velkých vlastenců Pavla Stránského a T.Pešiny z Čechorodu

Motto:

bez motta

Průměrně stran:

320

Kapitol:

34

Charakteristika:

Historický román

Doba:

17.století

Hlavní témata:

Boj, vzpoura, zvůle, proroctví, hrdinství

Zfilmováno:

Ne

Zajímavost: 

Jiráskovy Skály jsou snad nejtemnějším obrazem doby pobělohorské v celé české literatuře, a to tím více, že Jirásek tu nejen nedojímá, nebudí jen náladu, nýbrž staví na faktech, většinou historicky i ověřených.
Jirásek zde navíc – zcela otevřeně, na což se zapomíná – deklaruje rovnost mezi evangelíky a slušnými katolíky, a to na příkladě evangelického Voborského a jeho syna, katolického kněze.
Poblíž Skal tyčí se nad Teplickem skalnatý Čapí vrch s úchvatným rozhledem po Jiráskově kraji, oblíbená procházka Zdeňka Nejedlého za jeho pobytu v Hronově.