Pseudonymy a šifry,

 

jichž Alois Jirásek užíval:

 

J.

A.J.

Jsk.

-en.

-ík.

Alois Hronovský

Josef Horák

Jan Pamětný