Sebrané spisy II

 

 47 svazků, Jan Otto v Praze, 1927-1934

 

Svazek 1. PROTI VŠEM

List z české epopeje.

713 stran, 1927, 1930

 

Svazek 2. MARYLA A JINÉ POVÍDKY

Maryla – Blažej Chotěřinský – Hejtmanská sláva – Rybnikář – Johanka

357 stran, 1927

 

Svazek 3. MALOMĚSTSKÉ HISTORIE

U rytířů – Na staré poště – Filosofská historie

371 stran, 1927

 

Svazek 4. SKÁLY

Několik výjevů z dějin samoty.

335 stran, 1927, 1930

 

Svazek 5. DROBNÉ POVÍDKY A OBRÁZKY

Učitelský – Svědomí – P.Eustach – Vesecký – Do Němec – Legenda – Dle abecedy – Kamenický – Starosvětské obrázky

358 stran, 1927, 1930

 

Svazek 6. V CIZÍCH SLUŽBÁCH

Kus české anabase.

306 stran, 1927, 1930

 

Svazek 7. DOMŮ A JINÉ OBRÁZKY

Domů – Husaři –Stromy – Obrázek – Sobota – Zemanka – Rozmarinka – Jiskry v popelu: Zlatý růženec – Cop – Zahrádka

359 stran, 1927, 1930

 

Svazek 8. SKALÁCI

Historický obraz z druhé polovice 18.století

311 stran, 1928, 1930

 

Svazek 9. MEZI PROUDY, DÍL I., DVOJÍ DVŮR

Tři historické obrazy.

458 stran, 1928, 1930

 

Svazek 10. MEZI PROUDY, DÍL II., SYN OHNIVCŮV

Tři historické obrazy.

279 stran, 1928, 1930

 

Svazek 11. MEZI PROUDY, DÍL III., DO TŘÍ HLASŮ

Tři historické obrazy.

586 stran, 1928, 1930

 

Svazek 12. ZAHOŘANSKÝ HON A JINÉ

Zahořanský hon – Povídka přítelova – Povídka z archivu

279 stran, 1928, 1930

 

Svazek 13. SOUSEDÉ – PANDUREK

342 stran, 1928, 1930

 

Svazek 14. NA OSTROVĚ – DRUHÝ KVĚT

Dvě povídky.

353 stran, 1928, 1930

 

Svazek 15. PSOHLAVCI

Historický obraz.

324 stran, 1929, 1931, 1933

 

Svazek 16. NA DVOŘE VÉVODSKÉM – RÁJ SVĚTA

Dva historické obrazy.

535 stran, 1929, 1930

 

Svazek 17. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA I., ÚHOR

514 stran, 1929

 

Svazek 18. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA II., NOVINA

493 stran, 1929

 

Svazek 19. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA III., OSETEK

605 stran, 1929, 1930

 

Svazek 20. U NÁS, NOVÁ KRONIKA, KNIHA IV., ZEMĚŽLUČ

527 stran, 1929, 1930

 

Svazek 21. ZA BOUŘE I KLIDU

Obětovaný – Ze zlatého věku v Čechách

417 stran, 1930

 

Svazek 22. POKLAD

Historický obraz z 18.století

242 stran, 1930

 

Svazek 23. Z RŮZNÝCH DOB, DÍL I.

Z malých cest – Host – Gardista – Krajanka – V Pekle – O lovu – Tčevská hranice

395 stran, 1930, 1931

 

Svazek 24. Z RŮZNÝCH DOB, DÍL II.

Petr Kmínek – Prutovský – Na přípřeži – Na formance – Divý rod – Pro svatý klid – V temnu – U domácího prahu – Mudrcové – Černá hodinka

325 stran, 1930, 1931

 

Svazek 25. TEMNO

Historický obraz.

768 stran, 1930, 1933

 

Svazek 26. ROZMANITÁ PROSA, DÍL I.

Z adamitského archivu – Vzpomínka na Bohdana Jelínka – Paní kněžna – Dva doplňky – František Vavák – Paběrky o českých kamnech – O českých osadách a dřevěných stavbách – O českém kroji – O českých bájích, báchorkách a pověstech – O povaze českého lidu – Z dějin dvou slov – Dva staré zvyky – Skotácké halekání na Náchodsku – Z Orlických hor – V Kunvaldě – Formané

320 stran, 1930

 

Svazek 27. ROZMANITÁ PROSA, DÍL II.

Balada z rokoka – Starosvětský obrázek – Malý prorok českobrodský – Herecký souboj v Boudě – Na dobřanské faře – Tomáš Famfule, švaliser – O „Babičce“ Boženy Němcové – Dva obhájci Husovi v 18.století – Z pamětí českého důstojníka – Muráň – Z nekrologu MDra Jan Theobalda Helda

255 stran, 1930

 

Svazek 28. ROZMANITÁ PROSA, DÍL III.

Starosvětské obrázky: Talacko – O Martinka, Ztracenci – Z pamětí samotářových – Z literární historie: F.Vl.Hek – Literární výlet před 80 lety – Dva doplňky, Řeč na památku a poctu presidenta České akademie dra Josefa Hlávky, proslovená dne 1.května 1908 – Řeč proslovená dne 20.srpna 1911 k slavnostnímu průvodu v Hronově přišedšímu pozdravit autora o jeho šedesátých narozeninách – Ze Slovenska: Na Šáryšsku – Kláštorisko – Jan Jiskra z Brandýsa, Za Bratrstvem: Dubno – Černá legie v Čechách – Zikmund Winter: Wintrův Kampanus – Zikmund Winter

307 stran, 1930

 

Svazek 29. F.L.VĚK, DÍL I.

Obraz z dob našeho národního probuzení.

303 stran, 1931

 

Svazek 30. F.L.VĚK, DÍL II.

Obraz z dob našeho národního probuzení.

470 stran, 1931

 

Svazek 31. F.L.VĚK, DÍL III.

Obraz z dob našeho národního probuzení.

600 stran, 1931

 

Svazek 32. F.L.VĚK, DÍL IV.

Obraz z dob našeho národního probuzení.

538 stran, 1931

 

Svazek 33. F.L.VĚK, DÍL V.

Obraz z dob našeho národního probuzení.

633 stran, 1931

 

Svazek 34. PÍSNIČKY A JINÁ PROSA

Písničky – Z prvních prací: Felice Tankredo – Turečkové – Markytánka, Z barokové Prahy: Paruka – O hospodářích a obyvatelích – Paní Rosenmüllerová – V nebi – Na svatbě, Lidopisné črty: Šímová – Z čarodějné knihy, Lidové zkazky z okolí poličského: O divoženkách – O větřici, Proti zlodějům – Příspěvky k dějinám českých blouznivců náboženských – Z literární historie: Pravdovo jubileum – Ze starého denníku – Z mladých let Husových, Vojna: Stará vojna – Po válečných stopách – Pozdrav českým vojínům v poli

377 stran, 1931

 

Svazek 35. Z MÝCH PAMĚTÍ, DÍL I., POSLEDNÍ KAPITOLY K NOVÉ KRONICE „U NÁS“

407 stran, 1932

 

Svatek 36. Z MÝCH PAMĚTÍ, DÍL II., V LITOMYŠLI

351 stran, 1932

 

Svazek 37. BRATRSTVO, DÍL I., BITVA U LUČENCE

Tři rapsodie.

523 stran, 1932

 

Svazek 38. BRATRSTVO, DÍL II., MÁRIA

Tři rapsodie.

560 stran, 1932

 

Svazek 39. BRATRSTVO, DÍL III., ŽEBRÁCI

Tři rapsodie.

635 stran, 1932

 

Svazek 40. SMĚSA

Osamělé soumraky – Z památných dnů: Dne 13.4.1918 v Obecním domě pražském – Dne 16.5.1918 v Pantheonu Národního musea v Praze – Dne 21.12.1918 na nádraží Wilsonově – Naše legie – Ke dni 28.10.1919 – Pozdrav čs.sibiřskému vojsku – Ke dni 8.11.1920, Cestou – Z prvních prací: Na Krvavém kameni – V pohanském chrámu – Voltižér Pecivál, Paměti: Za Vojnarkou – Na paměť Eduarda Vojana – Z první cesty za Bratrstvem – Z druhé cesty za Bratrstvem – Předehra k divadelní hře r.1893 začaté, ale nedopsané

374 stran, 1932

 

Svazek 41. HUSITSKÝ KRÁL, DÍL I.

Výjevy z velkého dramatu.

547 stran, 1933

 

Svazek 42. HUSITSKÝ KRÁL, DÍL II.

Výjevy z velkého dramatu.

421 stran, 1933

 

Svazek 43. DIVADELNÍ HRY, DÍL I.

Vojnarka – Kolébka – Zkouška – Otec – Emigrant

349 stran, 1933

 

Svazek 44. DIVADELNÍ HRY, DÍL II.

Jan Hus – Jan Žižka – Jan Roháč – Gero

514 stran, 1933

 

Svazek 45. DIVADELNÍ HRY, DÍL III.

M.D.Rettigová – Lucerna – Samota – Pan Johanes

387 stran, 1934

 

Svazek 46. MLÁDEŽI

Na Chlumku – Bitva u Kresčaku – Svatý Mikuláš – Král Jiří Poděbradský před Vídní – Z Čech až na konec světa – Kozák a Turek – Dva Krasikovští – Na samotě – O panu Jeníkovi – Za vokalistu – Mify

379 stran, 1933

 

Svazek 47. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

377 stran, 1933