Seznam děl A.Jiráska

 V závorce rok prvního zveřejnění.

Kliknutím na některé názvy děl se zobrazí uvedené dílo v elektronické podobě.

≈A≈

ADAMITSKÁ LISTINA

ANČÁR (1873)

ANDĚLÉ BOŽÍ (1878)

ANDĚLÍČEK (1878)

≈B≈

BALLADA Z ROKOKA (1900)

BÁSNĚ (1930)

BATARAŠKA (1881-2)

BAZIL (1872-3)

BERAN (1886)

BITVA U KRESČAKU (1903)

BLAŽEJ CHOTĚŘINSKÝ (1887)

BOŽENY NĚMCOVÉ BABIČKA (1891)

BRATRSTVO I-III (1898-1908)

BUĎ SE MNOU VŽDY! (1872)

≈C≈

CESTOU (1872, 1918-19)

COP (1897)

≈Č≈

ČECHY – DÍL 10-14 (Redigoval A.Jirásek, 1896-1908)

ČERNÁ HODINKA (1882-1886)

ČERNÁ LEGIE V ČECHÁCH (1910)

ČESKÉ CHALUPY A STARÁ STAVENÍ ČESKÁ (1887)

ČESKÉ PABĚRKY O MODÁCH (1882)

≈D≈

DESET ČLÁNKŮ V JURSOVÝCH ČÍTANKÁCH (1904-15)

DĚJINY DVOU SLOV (1883)

DIVOUS (1877)

DIVÝ ROD (1881)

DLE ABECEDY (1889)

DNE 21.12.1918 NA NÁDRAŽÍ WILSONOVĚ (1918)

DNE 16.5.1918 V PANTHEONU NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE (1918)

DNE 13.4.1918 V OBECNÍM DOMĚ PRAŽSKÉM (1918)

DO NĚMEC (1889)

DOMŮ (1894)

DOPIS JANU OTTOVI (1911)

DRUHÝ KVĚT (1891)

DUBNO (1911)

DVA DOPLŇKY (1912)

DVA KRASIKOVŠTÍ (1895)

DVA OBHÁJCI HUSOVI V 18.STOLETÍ (1903)

DVA STARÉ ZVYKY (1882)

DOPIS ČEŇKU ZIBRTOVI (1925)

DOPIS JANU OTTOVI (1911)

DVĚ MATKY (1890)

DVĚ PROSLOVENÍ (ŘEČ NA PAMÁTKU J.HLÁVKY – ŘEČ 20.8.1911 V HRONOVĚ)

DVĚ VZPOMÍNKY (1895)

DVORSKÝ (1872)

≈E≈

EJHLE ČLOVĚK! (1876)

EMIGRANT (1898)

≈F≈

F.L.VĚK (1888-1906), II, III, IV, V

F.VL.HEK (1909)

FELICE TANKREDO (1876)

FILOSOFSKÁ HISTORIE (1877)

FORMANÉ (1893)

FRANTIŠEK WENIG (1922)

FRANTIŠEK VAVÁK (1892)

≈G≈

GARDISTA (1889-90)

GERO (1904)

≈H≈

HEJTMANSKÁ SLÁVA (1883)

HERECKÝ SOUBOJ V BOUDĚ (1900-1)

HERMINA (1872)

HORY ORLICKÉ. STĚNY (1888)

HOST (1878)

HOŠICE (1880)

HUSAŘI (1894-5)

HUSITSKÝ KRÁL I-II (1916-1920)

≈CH≈

CHARAKTER, SAGEN, TRACHTEN, ORTSANLAGEN UND WOHNUNGEN DER SLAVEN (1894)

CHODOVÉ (1897)

≈I≈

IGNÁTU HERRMANNOVI K SEDMDESÁTCE (1924)

IN MEMORIAM (1924)

ISOLA BELLA (1890)

≈J≈

JAN HUS (1911)

JAN JISKRA Z BRANDÝSA (1906)

JAN ROHÁČ (1914)

JAN ŽIŽKA (1903)

JAROSLAVU VRCHLICKÉMU K ČTYŘICÁTÝM NAROZENINÁM (1893)

JE LIDSTVA POKROK BOJ JEN NEUSTÁLÝ (1882)

JISKRY V POPELE (Zlatý růženec – Cop – Zahrádka, 1897)

JOHANKA (1883)

J.V.SLÁDKOVI K 50.NAROZENINÁM (1895)

≈K≈

KADIDLÁK (1881)

KAMENICKÝ (1890)

KE DNI 28.ŘÍJNA 1919 (1919)

KE DNI 8.11.1920 (1920)

KLÁŠTORISKO (1908)

KOLÉBKA (1891)

KONEC A POČÁTEK (1879)

KOZÁK A TUREK (1897)

KRAJANKA (1882)

KRÁL JIŘÍ PODĚBRADSKÝ PŘED VÍDNÍ (1923)

KTERAK BYL HAVLÍČEK ROKU 1848 V PRAZE ZATČEN (1919)

≈L≈

LEGENDA (1890)

LIDOVÉ STAVBY (1895)

LIDOVÉ ZKAZKY Z OKOLÍ POLIČSKÉHO (O divoženkách. O větřici, 1892)

LIST, KTERÝ POSLAL V BOJI O KLADSKO ALOIS JIRÁSEK FERD.KANĚROVI, JEDNATELI NÁCHODSKÉHO ODBORU ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTY (1933)

LITERÁRNÍ VÝLET PŘED 80 LETY (1909)

LUCERNA (1905)

≈M≈

M.D.RETTIGOVÁ (1901)

MAJDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ (1886)

MALÝ PROROK ČESKOBRODSKÝ (1900-1)

MARKYTÁNKA (1877)

MARYLA (1885)

MATKA (1881)

MATOUŠ TRENČANSKÝ (1912)

MEZI PROUDY I-III (1887-1890)

MIFY (1912)

MIKOLÁŠI ALŠOVI K PADESÁTINÁM (1902-3)

MIKULÁŠ (1875)

MINET (1895)

MORAVSKÁ SVATBA (1892)

MOZART V PRAZE (1916)

MUDRCOVÉ (1880)

MURÁŇ (1897)

≈N≈

NA DOBŘANSKÉ FAŘE (1897)

NA DVOŘE VÉVODSKÉM (1877)

NA FORMANCE (1883)

NA HALTRAVĚ (1876)

NA HRANICÍCH (1881)

NA CHLUMKU (1889)

NA JAŘE (1873)

NA KRVAVÉM KAMENI (1877)

NA OSTROVĚ (1888)

NA PAMÁTKU JANU OTTOVI (1916)

NA PAMĚŤ EDUARDA VOJANA

NA PŘÍPŘEŽI (1874)

NA RYZEMBERCE (1876)

NA SAMOTĚ (1872-3, 1895)

NA STARÉ POŠTĚ (1881)

NA SVATBĚ (1914-5)

NA ŠÁRYŠSKU (1908)

NÁPIS (1882)

NAŠE LEGIE

NĚKOLIK SLOV O PSOHLAVCÍCH (1896)

NĚKOLIK VZPOMÍNEK (1882)

NEVOLNICE (1884)

NEZNÁMÉMU BOHU (1874)

NORBERTE, VÍŠ? (1874)

≈O≈

O BABIČCE BOŽENY NĚMCOVÉ (1901)

O ČESKÉM KROJI (1894)

O ČESKÝCH BÁJÍCH, BÁCHORKÁCH A POVĚSTECH (1894)

O ČESKÝCH OSADÁCH A DŘEVĚNÝCH STAVBÁCH (1887)

O ČESKÝCH POVĚSTECH HISTORICKÝCH (1912)

O HOSPODÁŘÍCH A OBYVATELÍCH (1914-5)

O LOVU (1880)

O MARTINKA (1906-7)

O NÁBOŽENSTVÍ A TOUZE PO VZDĚLÁNÍ ČESKÉHO LIDU (1922)

O PANU JENÍKOVI (1913)

O POVAZE ČESKÉHO LIDU (1894)

O SKOTAČCE (1885)

O STARÉ BĚLOHORSKÉ ELEGII (1920)

O STAROČESKÉ DOMÁCNOSTI (1877)

OBĚŤ A POKÁNÍ (1875)

OBĚTOVANÝ (1880)

OBRÁZEK (1892, 1916-7)

ODPOVĚĎ A DOPLNĚK KE ZPRÁVĚ V Č.4 OSVĚTY O BRATRSTVU (1900-1)

OSAMĚLÉ SOUMRAKY (1917)

OSTRŮVEK MALÝ (1873)

OTEC (1894)

≈P≈

P.EUSTACH (1889)

PABĚRKY O ČESKÝCH KAMNECH (1885)

PAMÁTCE ZIKMUNDA WINTRA (1911-2)

PAN JOHANES (1909)

PANDUREK (1883)

PANÍ KNĚŽNA (1889)

PANÍ ROSENMÜLLEROVÁ (1913-4)

PANU JAROSLAVU HILBERTOVI (1908)

PARUKA (1913-4)

PĚKNÝ HONORÁŘ (1892)

PETR KMÍNEK (1890)

PÍSNIČKY (1915-6)

PLŠEK (1931)

PO LETECH (1873)

PO VÁLEČNÝCH STOPÁCH (1916)

POKLAD (1881)

POVÍDKA PŘÍTELOVA (1887)

POVÍDKA Z ARCHIVU (1887)

POVÍDKY Z HOR (1878)

POZDRAV ČS.SIBIŘSKÉMU VOJSKU (1919)

POZDRAV ČESKÝM VOJÍNŮM V POLI (1915)

PRAVDOVO JUBILEUM (1897)

PRO STATEK OTCŮV (1874)

PRO SVATÝ KLID (1887)

PROF.V.VYHNIS (1896-7)

PROSLOV K SLAVNOSTI TYLOVĚ (1931-2)

PROTI VŠEM (1893)

PROTI ZLODĚJŮM (1896)

PRUTOVSKÝ (1874)

PŘED BITVOU (1873)

PŘEDEHRA K DIVADELNÍ HŘE (1893)

PŘEDMLUVA K I.SVAZKU I.VYDÁNÍ SEBRANÝCH SPISŮ (1890)

PŘÍSPĚVKY K DĚJINÁM ČESKÝCH BLOUZNIVCŮ NÁBOŽENSKÝCH (Píseň O napomenutí. Adamitská listina, 1897)

PSÁVAL JSEM I BÁSNĚ (1910)

PSOHLAVCI (1884)

≈R≈

RABBI LÖW A SMRT (1913-4)

RÁJ SVĚTA (1880)

ROZLOUČENÍ S GYMNASIEM KRÁLOVÉHRADECKÝM (1934-5)

ROZMARINKA

RŮŽENEC (1897)

RŮŽOVÝ PALOUČEK (1876)

RYBNIKÁŘ (1881)

≈Ř≈

ŘEČ ZE DNE 29.10.1918 V HRONOVĚ NA OSLAVU PROHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI ČS.STÁTU (1918)

ŘEČ NA PAMÁTKU A POCTU JOSEFA HLÁVKY PRONESENÁ 1.5.1908 (1908)

ŘEČ PROSLOVENÁ 20.8.1911 K SLAVNOSTNÍMU PRŮVODU V HRONOVĚ O 60.NAROZENINÁCH AUTOROVÝCH (1911)

ŘEČ PŘI ODHALENÍ POMNÍKU ČESKÝCH BRATŘÍ NA RŮŽOVÉM PALOUČKU U LITOMYŠLE (1921)

ŘEČ PŘI SLAVNOSTI 25LETÉ PAMÁTKY SVĚCENÍ PRAPORU VLASTIMILA V LITOMYŠLI DNE 15.8.1888

≈S≈

SAMOTA (1908)

SKALÁCI (1875)

SKÁLY (1886)

SKOTÁCKÉ HALEKÁNÍ NA NÁCHODSKU (1894)

SLAVNÝ DEN (1879)

SOBOTA (1887)

SOUSEDÉ (1882)

STARÁ VOJNA (1915)

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ (1894)

STAROSVĚTSKÉ OBRÁZKY (1884)

STAROSVĚTSKÝ OBRÁZEK (DO EMPIROVÉHO RÁMEČKU) (1902-3)

STAROU PRAHOU A NÁVSÍ (1895)

STARÝ OBYVATEL (1923)

STROMY (1887)

SVATOPLUKU ČECHOVI (1896)

SVATÝ MIKULÁŠ (1895-6)

SVĚDOMÍ (1887)

≈Š≈

ŠÍMOVÁ (1913)

ŠTĚP MLADÝ (1871)

≈T≈

TALACKO (1908-9)

TČEVSKÁ HRANICE (1891)

TEMNO (1912-5)

TEPLICE (1875)

TOMÁŠ FAMFULE, ŠVALISER (1900-1)

TUREČKOVÉ (1876)

≈U≈

U DOMÁCÍHO PRAHU (1878)

U JEZER (1876)

U NÁS I, II, III, IV (1896-1903)

U RYTÍŘŮ (1880)

UČITELSKÝ (1888-9)

UMĚLECKÉ PAMÁTKY V LITOMYŠLI (1886)

UVÍTÁNÍ (1883)

≈V≈

V BOJI (1872)

V CIZÍCH SLUŽBÁCH (1883)

V KRAJINĚ BABIČKY (1874)

V KUNVALDĚ (1888)

V NEBI (1913-4)

V NĚMCÍCH. Z POČÁTKU MÉ LITERÁRNÍ ČINNOSTI (1929)

V NOUZI (1873)

V OHNI (1879)

V PEKLE (1879)

V POHANSKÉM CHRÁMU (1884-5)

V ROZVALINÁCH

V SAMOTĚ (1917-8)

V SOUSEDSTVÍ (1874)

V TEMNU (1882)

VE ZLÉ MOCI (1885)

VESECKÝ (1888)

VIKTORA (1874)

VOJNARKA (1890)

VOLTIŽÉR PECIVÁL (1917)

VYROSTL JSEM Z PŮDY MILOVANÉ ZEMĚ (1929)

VZPOMÍNÁME FRANTIŠKA PALACKÉHO (1926)

VZPOMÍNKA (1897, 1890, 1918, 1920-1)

VZPOMÍNKA NA BEDŘICHA SMETANU PŘI SLAVNOSTI R.1880 (1905)

VZPOMÍNKA NA BOHDANA JELÍNKA (1886)

≈W≈

WINTRŮV KAMPANUS (1910)

≈Z≈

Z ADAMITSKÉHO ARCHIVU (1879)

Z BAROKOVÉ PRAHY (1916)

Z ČARODĚJNÉ KNIHY (1880)

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA (1888)

Z DÁVNA I NEDÁVNA (1913)

Z DĚJIN DVOU SLOV (1883)

Z DOB BABIČKY (1889)

Z DOB UTRPENÍ

Z DRUHÉ CESTY ZA BRATRSTVEM (1921)

Z KRAJINY BABIČKY (1897)

Z MALÝCH CEST (1884)

Z MLADÝCH LET HUSOVÝCH (1914-5)

Z MÝCH PAMĚTÍ I-II (1909-12)

Z NEKROLOGU MDRA JANA THEOBALDA HELDA (1904-5)

Z ORLICKÝCH HOR (1888)

Z OSAMĚLÝCH SOUMRAKŮ (1918-9)

Z OSMNÁCTÉHO STOLETÍ (1874)

Z PAMĚTÍ ČESKÉHO DŮSTOJNÍKA 1779-1799 (1903-4)

Z PAMĚTÍ KUKAČKOVÝCH (1883)

Z PAMĚTÍ SAMOTÁŘOVÝCH (1906-7)

Z PRVNÍ CESTY ZA BRATRSTVEM (1920-1)

Z RODINNÉ KRONIKY (1882)

Z TŘETÍ STRANY (1879)

Z VÝLETU DO PRUS (1874)

ZA BRATRSTVEM (1911)

ZA VOJNARKOU (1918)

ZA VOKALISTU (1902)

ZAHOŘANSKÝ HON (1888)

ZAHRÁDKA (1897)

ZÁLIŠ (1874)

ZÁMECKÝ HEJTMAN (1878)

ZBOROVE, RODIŠTĚ MLADÉ SLÁVY (1922)

ZE SLOVENSKA (1897)

ZE STARÉHO DENÍKU (1914-5)

ZE STARÉHO ŠPALÍČKU (1882)

ZE ZAŠLÝCH DOB (1902)

ZE ZLATÉHO VĚKU V ČECHÁCH (1882)

ZEMANKA (1885)

ZKOUŠKA (1895)

ZLATÉ SRDCE (1873)

ZTRACENCI (1875)

ZTRACENÝ (1876)

≈Ž≈

ŽENY (1886)